דיבוב מצחיק לנגה ארז

דיבוב מצחיק לרותם סלע – קאזה

דיבוב מצחיק לפרפר נחמד

דיבוב מצחיק לחדר של חני

דיבוב מצחיק לאסירים הביטחוניים

דיבוב מצחיק לגל גדול 3

דיבוב מצחיק לארתור