תקנון

 1. הסרטונים בעמוד הינם פארודיה הומוריסטית.
  השימוש ביצירה המקורית נעשה אך ורק לצורכי הצגת הפארודיה והעשרת הביטוי החברתי. דמויות "מדובבים" הינם בדיוניות ופיקציונליות ואין לייחס לנאמר בסרטונים כל משמעות אחרת.
 2. "מדובבים" להלן: הספק נותן השירות דרך אתר "www.meduvavim.co.il". "מזמין העבודה" להלן: "הלקוח".
 3. "חולצות" – המשלוחים של החולצות באתר "מדובבים" כפופים לזמני ותנאי דואר ישראל ויגיעו לכל היותר עד 21 ימי עסקים למען אותו הזין מזמין העבודה בדואר רשום, בכפוף לתנאי דואר ישראל. לא הגיע המשלוח בזמן, רשאי הלקוח לבטל את העסקה ולדרוש את כל כספו חזרה, בכפוף להחזרת הסחורה ל"מדובבים" לכתובת שתישלח אליו מטעם האתר, במידה ויצאה אליו.
 4. שירות "דיבוב אישי" הינו שירות דיבוב קולי (אודיו) על חומרי וידאו. הסרטון הסופי יהיה ערוך באורך של לכל הפחות חצי דקה ויגיע ללקוח עד 7 ימי עסקים מיום הזמנת השירות. הסרטונים נעשים באופן הומוריסטי, בשילוב התוכן ההומוריסטי של ערוץ היוטיוב של "מדובבים" ובהתאם לדמויותיו הבדיוניות. ל"מדובבים" אין את הזכויות על הוידאו של סרטוני דמויות מדובבים אלא רק על העריכה והאודיו המוסף. למרות האמור לעיל, מזמין העבודה מסכים במועד רכישת "דיבוב אישי", להעביר את זכויות הסרטון המצולם, את האודיו בו, העריכה אותו סיפק או זה הנלקח מהאינטרנט, ל"מדובבים" ומעביר בזאת את הקניין הרוחני לשימוש בו ל"מדובבים", אשר יעשו בסרטון כל שימוש שיראה להם לנכון, כולל בין היתר שינויו, עריכתו אודיו/וידאו, הוצאתו מההקשר המקורי, הפצתו, פרסומו, מסחורו של כולו או חלקו, בכל פלטפורמה קיימת של "מדובבים" או שתהיה קיימת בעתיד וכל העולה לנכון על רוחם ולא תהיה ללקוח טענה או דרישה להסרת הסרטון בשל כך. על כל סרטון יוטבע הלוגו "דיבוב אישי" לכל אורכו וכתובת האתר ופרטים אודות השירות בסיומו. "מדובבים" שומרת לעצמה את הזכות לחסיון בגין דרכי ביצוע הדיבוב ללקוח ולא יהיה ללקוח אפשרות לביצוע תיקונים על הסרטון "דיבוב אישי" מהרגע בו הוא נמסר ללקוח לראשונה והלקוח לא יוכל לדרוש את כספו בחזרה, כל עוד התחילו לעבוד על הסרטון שלו. חל איסור על הלקוח, מזמין העבודה, להעתיק או להעלות לרשת האינטרנט את החומרים הנשלחים לו לאחר עריכתם מ"מדובבים" והם לשימוש אישי ופרטי בלבד ומפר הוראה זו יישא באחריות המשפטית. אין "מדובבים" אחראית לנזק/העלבה או טענה שנגרמה בעקבות דברים שנאמרו בסרטון ואין בכוונתה לפגוע בלקוחות ואם כך קרה, הם מתנצלים מראש. הכל נעשה ברוח הפארודיה, הסאטירה ההומוריסטית והעשרת הביטוי החברתי. "מדובבים" שומרת את הזכות לבטל מיוזמתה את השירות בכל שלב ומכל סיבה שהיא ולהחזיר את הכסף ללקוחותיה ששילמו מבלי לפצותם על כך. ט.ל.ח
 5. שירות "דיבוב אישי פלוס" הינו שירות דיבוב קולי (אודיו) על חומרי וידאו אותם יספק הלקוח ובאחריותו או חומרים מתכניות טלויזיה. הסרטון הסופי יהיה ערוך באורך אותו בחר הלקוח ולכל הפחות באורך של 2 דקות ויגיע ללקוח עד 14 ימי עסקים מיום הזמנת השירות. אורך הסרטון בהתאם לחומרים שנשלחים על ידי הלקוח. במידה ונשלחים חומרים מועטים מדי, יהיה הסרטון פחות מ-2 דקות. הסרטונים נעשים באופן הומוריסטי, בשילוב התוכן ההומוריסטי של ערוץ היוטיוב של "מדובבים" ובהתאם לדמויותיו הבדיוניות. ל"מדובבים" אין את הזכויות על הוידאו של סרטוני דמויות מדובבים אלא רק על העריכה והאודיו המוסף. למרות האמור לעיל, מזמין העבודה מסכים במועד רכישת "דיבוב אישי פלוס", להעביר את זכויות הסרטון המצולם, את האודיו בו, העריכה אותו סיפק או זה הנלקח מהאינטרנט, ל"מדובבים" ומעביר בזאת את הקניין הרוחני לשימוש בו ל"מדובבים", אשר יעשו בסרטון כל שימוש שיראה להם לנכון, כולל בין היתר שינויו, עריכתו אודיו/וידאו, הוצאתו מההקשר המקורי, הפצתו, פרסומו, מסחורו של כולו או חלקו, בכל פלטפורמה קיימת של "מדובבים" או שתהיה קיימת בעתיד וכל העולה לנכון על רוחם ולא תהיה ללקוח טענה או דרישה להסרת הסרטון בשל כך. על כל סרטון יוטבע הלוגו "דיבוב אישי פלוס" לכל אורכו וכתובת האתר ופרטים אודות השירות בסיומו. "מדובבים" שומרת לעצמה את הזכות לחסיון בגין דרכי ביצוע הדיבוב ללקוח. ניתן לבצע תיקונים בסרטון בקנה מידה סביר עד שני תיקונים להזמנה של "דיבוב אישי פלוס". הלקוח לא יוכל לדרוש את כספו בחזרה, כל עוד התחילו לעבוד על הסרטון שלו. חל איסור על הלקוח, מזמין העבודה, להעתיק או להעלות לרשת האינטרנט את החומרים הנשלחים לו לאחר עריכתם מ"מדובבים" והם לשימוש אישי ופרטי בלבד ומפר הוראה זו יישא באחריות המשפטית. אין "מדובבים" אחראית לנזק/העלבה או טענה שנגרמה בעקבות דברים שנאמרו בסרטון ואין בכוונתה לפגוע בלקוחות ואם כך קרה, הם מתנצלים מראש. הכל נעשה ברוח הפארודיה, הסאטירה ההומוריסטית והעשרת הביטוי החברתי. "מדובבים" שומרת את הזכות לבטל מיוזמתה את השירות בכל שלב ומכל סיבה שהיא ולהחזיר את הכסף ללקוחותיה ששילמו מבלי לפצותם על כך. ט.ל.ח
 6. "כרטיסים להקרנות/אירועים" – לאחר הזמנת כרטיסים להקרנות, יש להגיע להקרנה בצירוף תעודת זהות ולהציגה בקופות על מנת להיכנס. הכניסה להקרנות בפאבים לגילאי 18 ומעלה בלבד. הכניסה להקרנות ב"בית ציוני אמריקה" תל אביב פתוחה לכל הגילאים.
  מועדי תחילת ההקרנות המצוינים באתר עשויים להשתנות בפועל בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ובלבד עד שעה מהמועד הנקוב וללקוח לא יהיו טענות על התחלת ההקרנה במועד מאוחר או מוקדם יותר (עד שעה איחור). במידה והאיחור אורך מעל שעה, או שהאירוע אינו מתקיים מכל סיבה שהיא באותו היום, יקבלו הלקוחות את כספם בחזרה וייקבע עבורם מועד הקרנה חלופי.
  "מדובבים" לא אחראית לנזק/העלבה או טענה שנגרמה בעקבות דברים שנאמרו במהלך ההקרנה ואין בכוונתה לפגוע בלקוחות או במי מהמדובבים ואם כך קרה, הם מתנצלים מראש. הכל נעשה ברוח הפארודיה, הסאטירה ההומוריסטית והעשרת הביטוי החברתי. תוכן וטיב ההקרנות והאירועים מנוהל על ידי "מדובבים" ולא יהיו טענות ללקוח בהקשר זה והלקוחות לא יוכלו לקבל את כספם חזרה בשל סיבה זו ו/או בשל ציפייה למשהו שאינו רשום בפירוט אודות ההקרנה באתר ובתקנון. "מדובבים" שומרת את הזכות לשנות מועד אירוע/מיקום אירוע/לבטל אירוע מיוזמתה ומכל סיבה שהיא. במקרה זה, במידה והרוכש יהיה מעוניין לבטל את העסקה, יוחזר הכסף ללקוח, ללא פיצוי. במידה והלקוח ירצה לבטל את העסקה לאחר הרכישה מכל סיבה שהיא, יוכל לעשות זאת עד ליומיים ממועד האירוע ויקבל החזר כספי, אך לא יתבצע החזר על עמלת הרכישה. סכום עמלת הרכישה עשויה להשתנות מעת לעת. ט.ל.ח.
 7. קורס "מדובבים" – הקורס כפוף לסילבוס המפורסם באתר ומועדיו ומיקומו עשויים להשתנות מעת לעת. אין "מדובבים" יכולה להחזיר תשלום לאחר ביצוע הזמנה לאחר שמשתתף הקורס הגיע יותר מפעם אחת לקורס. ט.ל.ח
 8. מבצע "מדבבים אתכם" שמתחיל בחודש ספטבמבר 2021 – מיועד לנרשמים לדיוור של מדובבים ולעוקבים באינסטגרם בלבד, "מדובבים" עשויים לסיים את המבצע בכל עת,  "מדובבים" יכולים לדבב את הקטע המלא או רק חלקו בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לא כל סרטון שיישלח ידובב, שולח הסרטון מאשר כי הוא בעל הזכויות הבלעדי בו והוא מאשר להעביר את זכויות הסרטון המצולם, את האודיו בו ל"מדובבים" ומעביר בזאת את הקניין הרוחני לשימוש בו ל"מדובבים", אשר יעשו בסרטון כל שימוש שיראה להם לנכון, כולל בין היתר שינויו, עריכתו אודיו/וידאו, הוצאתו מההקשר המקורי, הפצתו, פרסומו, מסחורו של כולו או חלקו, בכל פלטפורמה קיימת של "מדובבים" או שתהיה קיימת בעתיד, "מדובבים" שומרת לעצמה את הזכות לפרסם בפלטפורמה אחת ו/או ברבות ולא תהיה ללקוח טענה או דרישה להסרת הסרטון בשל כך. על כל סרטון יוטבע הלוגו לשירות "דיבוב אישי פלוס" לכל אורכו, כתובת האתר של "מדובבים" ופרטים אודות השירות.