קורונה

Artboard 8

דיבוב מצחיק לסיה – אלייב (Alive)

דיבוב מצחיק לאופירה וברקוביץ' – מירי רגב

דיבוב מצחיק לשרה נתניהו

דיבוב מצחיק להפגנה

דיבוב לתכנית דת 7

דיבוב לתכנית דת 6

הצצה למחלקת חולי קורוני